[vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”HCL 2022″ tab_id=”1648841685411-90da4e6c-21a5″]

HCL nr. 1 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului de sectiuni de dezvoltare

HCL nr. 2 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022 prestate de beneficiarii de ajutor social

HCL nr. 3 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022 prestate de beneficiarii de ajutor social

HCL nr. 4 referitor la repartizarea execedentului bugetar aferent anului 2021 pentru investitii in anul 2022

HCL nr. 5 referitor la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

HCL nr. 6 referitor la repartizarea execedentului bugetar aferent anului 2021 pentru investitii in anul 2022

HCL nr. 7 referitor la utilizareasumelor din sectiunea de dezvoltare in anul 2022 pentru plata investitilor ce urmeaza a se realiza in localitate in anul 2022

HCL nr. 8 referitor la repartizarea execedentului bugetar aferent anului 2021 pentru investitii in anul 2022

HCL nr. 9 referitor la repartizarea execedentului bugetar aferent anului 2021 pentru investitii in anul 2022

HCL nr. 10 referitor la utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2021 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

HCL nr. 11 privind aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta de la domiciliu la locul de munca pentru personalul angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului

HCL 12 privind aprobare dare de seama aferenta trim IV anul 2021

HCL nr. 13 privind aprobare cunatum burse de ajutor social pentru anul scolar 2021-2022 sem. al II-lea

HCL nr. 14 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 la Serviciul de Utilitati Publice Scaesti SRL

HCL nr. 15 privind incheierea unui ACORD de parteneriat intre UAT Argetoia, UAT Scaesti, UAT Cotofenii din Dos, UAT Grecesti, UAT Cernatesti, UAT Secu in vederea depunerii cererii de finantare prin PNI

HCL nr. 16 privind organizarea retelei scolare anul scolar 2022-2023

HCL nr. 17 privind aprobarea coeficientilor si salariilor de baza pentru functionari publici

HCL nr. 18 referitor la aprobare organigrama si stat de functii pe anul 2022 pentru aparatul de specialitate al primarului

HCL nr. 19 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investitii infiintare retea inteligenta de distribuire agaze naturale in comuna Scaesti

HCL nr. 20 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in UAT-urile partenere

HCL nr. 21 privind aprobare dare in seama aferenta trim. I anul 2022

HCL nr. 22 privind incheierea unui protocol de colaborare intre SC Salubritatea Ciova si Primaria comunei Scaesti pentru gestionarea cainilor fara stapan de pe raza comunei Scaesti

HCL nr. 23 privind tribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a operarii intalatiilor de gestionare a deseurilor municipale

HCL nr. 24 privind alegerea presedintelui de sedinta CL Scaesti

HCL nr. 25 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

HCL nr. 26 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

HCL nr. 27 privind aprobarea situatiei financiare la 31.12.2021 pentru SUPS

HCL nr. 28 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

HCL nr. 29 privind revocarea HCL nr. 8 din 12.02.2021

HCL nr. 30 privind aprobarea coeficientilor si salariilor de baza pentru functionari publici

HCL nr. 31 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

HCL nr. 32 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Scaesti

HCL nr. 33 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

HCL nr. 34 privind aprobare dare de seama aferenta trim. II anul 2022

HCL nr. 35 privind aprobarea Actului Aditional nr. 6 la Contractul nr. 370 din 22.05.2018

HCL nr. 36 privind elaborarea si aprobarea Strategiei de dezvoltare si functionare pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare in judetul Dolj

HCL nr. 37 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

HCL nr. 38 privoind aprobarea depunerii proiectului Consolidare seismica si renovare energetica a sediului primariei

HCL nr. 39 Renovarea dispensarului si bibliotecii din comuna Scaesti

HCL nr. 40 privind modificarea HCL nr. 38

HCL nr. 41 privind cuantumului minim al burselor

HCL nr. 42 privind predarea unui nr de 359 de camine de apa cu apometre catre SUPS

HCL nr. 43 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

HCL nr. 44 privind aprobarea stabilirii spatiilor necesare pentru colectarea deseurilor

HCL nr. 45 privind modernizare infrastructura rutiera in comuna scaesti

HCL nr. 46 privind modificarea si completarea HCL nr. 43 din 28.10.2022

HCL nr. 47 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Scaesti

HCL nr. 48 privind aprobare rectificare buget de venituri si cheltuieli pe anul 2022

HCL nr. 49 cu privire la aprobarea acordarii de cadouri copiilor inscrisi la scoala gimnaziala scaesti

HCL nr. 50 privind aprobare rectificare buget de venituri si cheltuieli pe anul 2022

HCL nr. 51 privind aprobare rectificare buget de venituri si cheltuieli pe anul 2022

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”HCL 2021″ tab_id=”1646389043922-f3701d30-37bc”][/vc_tta_section][vc_tta_section tab_id=”1550678869681-109386f7-e749″ title=”HCL 2020″][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”HCL 2019″ tab_id=”1562145376447-e50ffc54-1ade”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”HCL 2018″ tab_id=”1550614951641-097f8dd1-165a”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”HCL 2017″ tab_id=”1550247498813-82e824e0-1c67″][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”HCL 2016″ tab_id=”1550247498871-255a5107-2a29″][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion]