Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Scăești, județul Dolj

0
554

Afis A2 Scaesti

Macheta Anunt de presa -Scaesti – PNRR

Beneficiar: Comuna Scăești

Valoarea totală a proiectului: 569.091,83lei

Finanțarea comunitară: 477.428,43lei

Valoare TVA eligibil aferentă: 90.711,40 lei

Data începerii proiectului: 25.08.2023

Data finalizării proiectului: 31.12.2024

Codul proiectului: F-PNRR-Dotări-2023-5286

COMUNA SCĂEȘTI, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului  DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DINSCĂEȘTI, JUDEȚUL DOLJ” cod F-PNRR-Dotări-2023-5286, proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul VI.

Politici pentru noua generație/Componenta C15:  Educație/Reforma

4.Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior\Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și\Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5.

Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației/Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum  și Reforma 6.

Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar/Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Obiectivul general al proiectului vizeză creșterea calității actului didactic și îmbunătățirea condițiilor de învățare și lucru a elevilor și cadrelor didactice din Comuna Scăești.

În cadrul proiectului sunt avute în vedere îndeplinirea urmatoarelor obiective specifice:

  1. Dotarea cu mobilier modern a 11 săli de clasă din unitățile de învățământ din comuna Scăești;
  2. Dotarea cu echipamente digitale a 12 săli de clasă din unitățile de învățământ din comuna Scăești;
  3. Înființarea și dotarea cu echipamente digitale a unui laborator IT (preșcolar) în comuna Scăești;

În urma realizării acestor investiții, va rezulta dezvoltarea educației și se va crea un mediu prielnic desfășurării activităților didactice. Investițiile vor contribui în mod natural la creșterea calității educaționale, cu impact atât asupra elevilor, cât și asupra cadrelor didactice.

Persoană de contact:

Manager proiect:TOMA LAURENTIU GABRIEL

mateescumihaela33@yahoo.com, scaiesti@cjdolj.ro

Tel.: 0251447007, Fax: 0251447007,

Adresa: Primăria Scăești. Str. Principală, nr.295,Comuna Scăești, Județul Dolj.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here