VEZI aici proiectul „PROGRES în asigurarea tranziției de la îngrijirea în instituții la îngrijirea în comunitate”

Prezentul raport a fost realizat în cadrul proiectului „PROGRES în asigurarea tranziției de la îngrijirea în instituții la îngrijirea în comunitate”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Proiectul este implementat de ANDPDCA cu asistență tehnică din parte Băncii Mondiale și își propune două obiective specifice:

Dezvoltarea și aplicarea unui sistem de politici bazate pe dovezi în domeniul protecției copilului, prin implementarea la nivel național a unui sistem de monitorizare și evaluare periodică a stadiului tranziției de la îngrijirea în instituții la îngrijirea în comunitate

Sprijinirea dezvoltării autorităților administrației publice locale cu atribuții în domeniul prevenirii separării copilului de familie în vederea creșterii calității serviciilor oferite copiilor expuși riscului de separare de familie.

Raportul de comunitate: SCĂEȘTI, județul DOLJ, face parte din cele 100 de rapoarte pentru care Banca Mondială oferă sprijin consultativ pentru pregătirea a 100 de planuri de dezvoltare pentru servicii de prevenire.

100 de comune au acceptat să participe în proiect. Comuna SCĂEȘTI, jud. DOLJ, se numără printre cele 391 de comune care reprezintă 14% din totalul comunelor din România care alcătuiesc tipul 4 – Comună cu zonă rurală marginalizată și cu risc comunitar crescut

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here